VIGGA og det tolvte FN Verdensmål

Vi har grundlagt VIGGA ud fra overbevisningen om, at vi skal gøre noget drastisk ved det overforbrug vi har i dag. Produktion og forbrug af tekstil er en enorm stor miljøsynder og sætter et unødigt stort aftryk på vores planet. Det vil vi gøre noget ved. Og heldigvis er rigtig mange børnefamilier med på den plan. Sammen har vi allerede sparet over 5.400.00 liter vand og 67.000 kg. CO2, ved at dele vores økologiske børnetøj med hinanden. Det er vi både glade for og meget stolte af.

VIGGA og de 17 FN Verdensmål

De 17 FN Verdensmål.

Med vores fokus på bæredygtig forbrug, er vi naturligvis meget positive over for de 17 Verdensmål verdens regeringsledere i FN vedtog i september 2015.  
Det er en meget ambitiøs og nyskabende udviklingsdagsorden, der frem til 2030 skal sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på.

De 17 Verdensmål er helt konkrete mål, som forpligter alle FN’s medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere ulighed, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig vækst. 

Specielt mål nummer 12: Sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre er et mål vi bakker op om og dagligt lever op til. Med et abonnement på økologisk børnetøj sikrer man nemlig, at der ikke bruges unødvendige miljø ressourcer eller at der produceres mere tøj, end der reelt er behov for. 

Vigga Svensson taler på Arkitektskolens kick off event i forbindelse med fokus på FN Verdensmål. Januar 2017.

Vigga Svensson taler på Arkitektskolens kick off event i forbindelse med fokus på FN Verdensmål i januar 2017.

Fordi VIGGA har bevist at været et cirkulært forretningskoncept, der virker og gør en forskel bliver vi meget ofte inviteret med som talere på konferencer og brugt som det gode eksempel i politiske sammenhænge. Det er vi meget stolte af! 
Vi har blandt andet været med på TED TALK. Den kan du ser her >>

Følg også med på Twitter @Vigga.us og LinkedIn hvor vi delere flere corporate historier. 


DE 17 VERDENSMÅL

MÅL 1 Udryd fattigdom i alle dens former i hele verden

MÅL 2 Udryd sult, opnå fødevaresikkerhed, og frem bæredygtigt landbrug

MÅL 3 Sikre sunde liv og trivsel for alle i alle aldre

MÅL 4 Sikre rummelig kvalitetsuddannelse og livslange læringsmuligheder for alle

MÅL 5 Opnå ligestilling, styrk alle kvinders og pigers rettigheder

MÅL 6 Sikre tilgængelighed og bæredygtig forvaltning af vand og sanitet for alle

MÅL 7 Sikre adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til alle til en overkommelig pris

MÅL 8 Frem vedvarende, inkluderende og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle

MÅL 9 Byg modstandsdygtig infrastruktur, frem inkluderende industrialisering og innovation

MÅL 10 Reducer ulighed i og mellem lande

MÅL 11 Gør byer og bebyggelser inkluderende, sikre, modstandsdygtige og bæredygtige

MÅL 12 Sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre

MÅL 13 Tag omgående handling for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser

MÅL 14 Bevare og sikre bæredygtig brug af oceaner, hav og marine ressourcer

MÅL 15 Beskytte, genopbygge og sikre bæredygtige løsninger af jordens økosystem. Samt sørge for en bæredygtig skovdrift, bekæmpe ørkendannelse og stoppe samt modarbejde nedbrydningen og ødelæggelsen af biodiversiteten

MÅL 16 Frem fredelige og rummelige samfund, styrk adgang til retssystemer for alle, og opbyg effektive, ansvarlige og inkluderende institutioner på alle niveauer af samfundet

MÅL 17 Øg midlerne til implementering, og styrk det globale partnerskab for bæredygtig udvikling

Læs meget mere om de 17 Verdensmål her

 


MÅL NR. 12 ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

MÅL NR. 12 ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

Ansvarligt forbrug og produktion handler om at fremme ressource- og energieffektivitet, bæredygtig infrastruktur samt at give adgang til basale ydelser, grønne og anstændige jobs og bedre livskvalitet for alle. Implementering af dette vil give succesfulde udviklingsplaner, reducere fremtidige økonomiske, miljømæssige og sociale udgifter, styrke økonomisk konkurrenceevne og reducere fattigdom.

Bæredygtigt forbrug og produktion sigter mod, at “gøre mere og bedre med mindre”: at øge velfærdsgevinsten fra økonomiske aktiviteter ved at reducere ressourceforbrug, nedbrydning af miljøet og forurening langs hele deres livscyklus, mens livskvaliteten forbedres.

Dette involverer forskellige stakeholders herunder erhvervsliv, forbrugere, politikere, forskere, detailhandlere, medier og udviklingsorganisationer.

Det kræver også en systematisk tilgang og samarbejde blandt aktører, som opererer i forsyningskæden – fra producenter til forbrugere. Forbrugeren skal gennem oplysning og uddannelse engageres i bæredygtigt forbrug og livsstil for at give forbrugeren nok information om standarder og mærkater og bæredygtigt indkøb blandt andre ting.