Eksempel på en brugsaftale

Du får din egen brugsaftale med de rigtige leverings- og tilbageleveringsdatoer sammen med din bekræftelsesmail, når du har tegnet abonnement på VIGGA. Brugsaftalen beskriver lidt tørt og advokatagtigt aftalen med os og dig. Husk at tjekke, om den aftale du modtager sammen med din ordrebekræftelse er i overensstemmelse med det, du har bestilt på www.vigga.us.

Brugsaftale mellem

Os
VIGGA.us A/S
CVR: 35847774
Kirstinehøj 3
2770 Kastrup
(Herefter kaldet VIGGA)

Dig
Kundenummer
Navn
Faktureringsadresse
Leveringsadresse
Telefonnummer
Mailadresse
Valgt pakkeshop

(Herefter kaldet »Abonnenten«. Hver for sig kaldet »Part« og samlet kaldet »Parterne«).

1. Bestillingsdato
Den dag du bestiller.

2. Ønsket leveringsdato
Den dato din første VIGGA blanding leveres i den valgte pakkeshop.

3. Tøjet/produkterne
Med virkning fra leveringsdato i henhold til punkt 2 indgår parterne hermed nærværende brugsaftale om abonnentens brug af VIGGA produkter som specificeret på VIGGA™ hjemmesiden under Mit VIGGA/Brugsaftalen. 

VIGGA tager forbehold for udgåede varer. I tilfælde af, at en vare er udgået, vil din leveringen indeholde en erstatningsvare, der i enhver henseende svarer til den udgåede vare.

4. Brugsperioden
Brugsperioden går fra den fra den første leveringsdato til den sidste mulige tilbageleveringsdato.
Brugsperioden er vejledende ud fra en gennemsnitlig vækstkurve, der fortæller hvor hurtigt barnet vokser. Det er muligt at tilpasse brugsperioden og udlånene til jeres barn. Graviditetstøjet udskiftes eller afmeldes ved aftale med VIGGA Kundeservice efter henvendelse fra abonnenten.

5. Levering og udskiftning/endelig returnering af produkter
Abonnenten kan altid skifte pakkestørrelse og tøjstørrelse i sit abonnement. Når en tøjstørrelse er ved at blive for lille, skal abonnenten logge ind på 'Mit VIGGA' for at bestille den ønskede blanding. Abonnenten får påmindelser på email om at kunne logge ind og vælge tøj ifm. tøjskifte.
Abonnenten får i pakkeshoppen udleveret sin nye VIGGA blanding og afleverer samtidig det tøj eller de produkter, der er blevet for små. I den nye VIGGA blanding har VIGGA lagt en returpose påsat returadressemærkat. Åbn for at tage returposen og returadressemærkat frem og put VIGGA produkterne med den udvoksede VIGGA kollektionen ned i, luk posen, sæt returmærkat på og aflever den til medarbejderen i pakkeshoppen.

6. Løbetid og opsigelse
Denne Brugsaftale løber fra leveringsdato til den sidste mulige tilbage leveringsdato medmindre den opsiges i overensstemmelse med betingelserne herfor. Abonnenten kan opsige aftalen med 1 måneds varsel fra sidste betalingsdato.

7. Pris
Prisen på dit VIGGA abonnement afhænger af din valgte plan og tilvalg af produkter. Du kan til enhver tid se din aktuelle bestilling og historik på Mit VIGGA. 

8. Betalinger
De månedlige betalinger bliver trukket på det tilmeldte kort og overføres via Stripe som automatisk kortbetaling, og betaling kan ikke ske på anden måde end ved automatisk kortbetaling. Det gebyr, som kortbetaling med det tilmeldte kort medfører (ved Visa eller Mastercard), betales af abonnenten.
Den første betaling bliver trukket, når du modtager din første levering af VIGGA tøj, herefter betales det faste beløb hver måned helt automatisk. En undtagelser hertil er levering af VIGGA Newborn pakken, hvor betaling bliver trukket ved den oplyste terminsdato.

9. Fortrydelsesret
Abonnenten har ret til at træde tilbage fra brugsaftalen uden begrundelse inden for 14 dage fra leveringsdatoen for den første levering af tøjet. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor abonnenten eller en af abonnenten angiven tredjemand (dog ikke transportøren) får den første levering af tøjet i fysisk besiddelse. For at udøve fortrydelsesretten skal abonnenten meddele VIGGA sin beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (e-­mail eller brev).
Abonnenten kan benytte standardfortrydelsesformularen, men det er ikke obligatorisk. Medlemmet har også mulighed for at udfylde og indsende fortrydelsesformularen eller en hvilken som helst anden utvetydig meddelelse til kundeservice@vigga.us. Hvis abonnenten anvender denne mulighed, kvitterer VIGGA omgående på et varigt medium (en e­-mail) for modtagelsen.
Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis abonnenten sender meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

10. Følger af fortrydelse
Hvis abonnenten rettidigt udøver fortrydelsesretten i brugsaftalen, refunderer VIGGA alle betalinger modtaget fra abonnenten, herunder leveringsomkostninger (med den leveringsform VIGGA tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor VIGGA har modtaget meddelelse om abonnentens beslutning om at fortryde denne aftale. VIGGA gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som abonnenten benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre abonnenten udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges abonnenten ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen. VIGGA kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil VIGGA har modtaget tøjet retur, eller abonnenten har fremlagt dokumentation for at have returneret tøjet, alt efter hvad der er tidligst.

Abonnenten skal returnere tøjet eller aflevere det til:
VIGGA.us A/S
Kirstinehøj 3
2770 Kastrup

Tøjet skal returneres uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor abonnenten har informeret VIGGA om udøvelsen af aftalens fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis abonnenten returnerer tøjet inden udløbet af de 14 dage.
Abonnenten skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af tøjet. Abonnenten hæfter kun for eventuel forringelse af tøjets værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå tøjets art, egenskaber og den måde, det fungerer på.

Vær særligt opmærksom på: indeholder dit abonnement en gave, skal gaven også returneres såfremt du ønsker at gøre din fortrydelsesret gældende. Du betaler selv porto/fragt omkostninger.


VIGGAs almindelige betingelser er gældende for din brugsaftale.

 

← Tilbage til Vilkår & betingelser